Cercetări vizuale

 

Alina-Maria Griga

Viziuni stratificate

Veșmântul, cu multiplele lui semnificații, este un vector puternic al expresivității umane și un catalizator esențial al identității și culturii, influențând și redefinind dinamic peisajul expresiv și
artistic contemporan. O abordare multidisciplinară dezvăluie modul în care interacțiunea dintre îmbrăcăminte și diversele domenii artistice – artele vizuale, performative, video și media digitală – influențează expresia costumară, personală și colectivă. Lucrarea își propune să exemplifice diferitele perspective de interpretare, inovație și cercetare experimentală în educația domeniului design-vestimentar, explorând multiplele sale direcții. Accentul este pus pe versatilitatea veșmântului și capacitatea sa de a se regenera între tradiție și avangardă. Explorarea
interacțiunii dintre autor, interpret și spectator dezvăluie nucleul activ al esteticii veșmântului și costumului, unde creația oferă un spectacol continuu în exprimarea artistică și culturală actuală.

Design grafic: Crina-Ioana Athanasiu,
Corectură: Alina Anea
Foto: Ramona Murgu

An:
ISBN 978-606-720-195-6
Tiraj: 150

Scroll to Top