Cum lucrăm

Metodologia de evaluarea a proiectelor editoriale transmise spre publicare către Editura UNArte.


Autorul trimite spre analiză lucrarea propusă spre tipărire în format pdf pentru a fi supusă procedurii de selecție peer review. Se vor folosi caractere (diacritice) româneşti, textul va fi corectat, iar propunerea grafică cât mai aproape de forma finală.

Documentul se trimite la e-mail editura@unarte.org (adresă secundară: editura.unarte@gmail.com).

Procesul peer-review al proiectelor editoriale trimise spre publicare la Editura UNArte se desfășoară în următoarele etape:

– proiectele editoriale sunt analizate în prima etapă de colectivul de redacție. În urma acestei selecții sunt reținute proiectele editoriale care întrunesc criteriile de selecție prezentate mai jos;

– în urma aprobării colectivului de redacție, toate lucrările propuse pentru editare vor fi supuse unui proces de evaluare ştiințifică de tip peer review;

– proiectele editoriale vor fi prezentate și analizate de 2 referenți științifici externi editurii, care vor evalua independent calitatea științifică a fiecărui proiect propus spre publicare și vor face recomandările lor editurii.

– numele referenților nu sunt făcute publice, pentru asigurarea confidențialității. În funcție de rezultatul evaluării, vor fi transmise autorului modalitățile de îmbunătățire a volumului. În cazul în care unul dintre referate este favorabil şi unul nu, decizia va fi luată de către Colectivul redacțional. În cazul în care ambele referate sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă;

– redacția va transmite autorilor decizia referenților editurii;

– Editura UNArte utilizează un sistem de evaluare blind peer review.

Procedura peer review este adoptată în vederea selecției riguroase a materialelor ce vor fi publicate de Editura UNArte. Calitatea profesională a referenților științifici garantează selecția lucrărilor de cel mai mare interes și implicit îmbunătățirea calității publicațiilor editurii.

 

SCOPUL APLICĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE A MANUSCRISELOR / PROIECTELOR EDITORIALE

– să selecteze cele mai bune manuscrise/proiecte editoriale trimise spre publicare, precum și îmbunătățirea acestora, aducând astfel un plus de calitate activității științifice;

– să asigure îndeplinirea criteriilor de selecție ale editurilor și ale CNCS;

– să selecteze lucrările de cel mai mare interes pentru domeniu;

– să conducă la îmbunătățirea calității publicațiilor editurii.

 

CRITERII DE SELECȚIE

În vederea procedurii de selecție a manuscriselor trimise spre publicare la Editura UNArte colectivul de redacție și referenții științifici externi editurii vor avea în vedere următoarele criterii prioritare:

– caracterul original și novator al lucrării;

– relevanța lucrării pentru domeniul de cercetare vizat;

– calitatea cercetarii;

– metodologia folosită în tratarea subiectului ales;

– seriozitatea documentării și claritatea formulării conținutului știintific, acuratețea redactării;

– calitatea prezentării grafice a publicației.

 

Etape de lucru:

Volumul intră în lucru, urmând să fie executate următoarele operațiuni:

1. pre-print

– alocarea unui număr ISBN sau ISSN (după caz)

– urmărirea procesului de redactare, corectură, design grafic, operațiuni comandate unor colaboratori şi finanțate de autor sau de UNArte – în cazul unor proiecte finanțate de universitate, proiecte de cercetare sau alți finanțatori

– preluarea descrierii CIP

2. tipar

– tiparul se face pe bază de comandă şi este susținut financiar de către autor sau de UNArte – în cazul unor proiecte finanțate de universitate, proiecte de cercetare sau alți finanțatori

3. promovare

– titlul, autorul şi coperta sunt postate pe site-ul editurii (unarte.org/editura) și pe celelalte canale ale universității (pagină Facebook, Instagram)

4. difuzare

– autorul se obligă să cedeze Editurii un număr de 14 exemplare în cazul cărților şi 12 exemplare în cazul CD/DVD-urilor pentru depozitul legal, pentru participarea la târguri de carte sau educaționale, pentru promovare şi pentru alte biblioteci;

– volumele susținute financiar de către UNARTE sunt puse la vânzare prin intermediul partenerilor de publicare a cărților sau partenerilor de proiect;

– volumele susținute financiar de către autor sunt puse în circuitul comercial de către beneficiar

Scroll to Top