Ipostaze ale imaginii vizuale

Imaginea figurativă în artele vizuale - unele metode şi instrumente tehnice care au contribuit la evoluţia reprezentării realităţii

An: 2018
ISBN 978-606-720-100-0

Scroll to Top